ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
อุปกรณ์กำจัดแมลง
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

อุปกรณ์กำจัดแมลง (Electric Insect Killer)

ในเมืองไทยคงพบเจอกันได้บ่อยจนเป็นเรื่องธรรมดากับแมลงอย่างยุง เกาะแขนเกาะขา หรือบินวนๆ อยู่รอบๆ ก็หันไปตบกันเปาะแปะๆ หรือถูกกัดเมื่อไรก็ปล่อยทิ้งไว้บ้าง ทายาหม่องบ้าง เดี๋ยวก็หายไปเอง แต่จริงๆ แล้วแค่ “ยุงกัด” สามารถนำพาโรคภัยต่างๆ ได้มามากมาย ซึ่งในประเทศไทยมียุงหลากหลายชนิด เช่น

ยุงก้นปล่อง มีความสำคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ในประเทศไทยเท่าที่พบในปัจจุบันมียุงก้นปล่องอย่างน้อย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3 ชนิดที่เป็นพาหะสำคัญ สังเกตยุงชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพัก จะยกก้นชี้เป็นปล่อง ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท ( Aedes. aegypti, และ Aedes albopictus ) เป็นพาหะสาคัญของโรคไช้เลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้าง

ยุงลายบ้าน พบบ่อยเป็นประจำในเขตเมือง มีขนาดค่อนข้างเล็ก บินได้ว่องไว บน scutum มีลายสีขาวรูปเคียว 2 อันอยู่ด้านข้าง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดนี้เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบ้าน ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว์ มักหากินเวลากลางวันช่วงสายและบ่าย ยุงลายชอบเข้ากัดคนทางด้านมืดหรือที่มีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ คนถูกกัดจึงไม่รู้สึกตัว ยุง Ae. aegypti กัดทั้งในบ้านและนอกบ้าน และเกาะพักตามมุมมืดในห้อง โอ่ง ไห หรือตามพุ่มไม้ที่เย็นชื้น ยุงลายอีกชนิดหนึ่ง คือ Ae. albopictus หรือยุงลายสวน พบได้ทั่วไปในเขตชานเมือง ชนบทและในป่า มีลวดลายที่ scutum แตกต่างจาก Ae. aegypti คือมีแถบยาวสีขาวพาดผ่านตรงกลางไปตามความยาวของลาตัว เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขัง กระบอกไม้ โพรงไม้ กะลามะพร้าว ใบไม้ ฯลฯ ยุงชนิดนี้มีอุปนิสัยคล้าย ๆ กับ Ae. aegypti แต่มีความว่องไวน้อยกว่า โรคที่พบคือไข้เลือดออก

ยุงรำคาญ มีหลายชนิดที่ไม่ใช่ก่อความราคาญเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพาหะที่สาคัญของทั้งไวรัสไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง ลูกน้ายุงราคาญมักอาศัยอยู่ในน้าไม่ว่าจะเป็นน้านิ่งหรือน้าไหล ที่ค่อนข้างสกปรกที่มีไนโตรเจนสูงหรือมีการหมักเน่าของพืช ยุงราคาญ ที่พบบ่อยในเขตเมือง ได้แก่ Culex quinquefasciatus เป็นยุงสีน้าตาลอ่อน เพาะพันธุ์ในน้าเสีย ตามร่องระบายน้า คูและหลุมบ่อต่าง ๆ ยุงราคาญพบบ่อยในชนบท ได้แก่ Cx. tritaeniorhynchus และ Cx. vishnu, เนื่องจากมีท้องนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หลัก โดยเฉพาะช่วงที่ไถนา และบริเวณหญ้าแฉะรกร้าง จึงมีมากในฤดุฝน ยุงชนิดนี้ชอบกัดสัตว์ พวกวัว ควายและหมูมากกว่าคน นอกจากก่อความราคาญแล้วยังเป็นพาหะนาโรคไข้สมองอักเสบ

หากมีเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกำจัดแมลงอย่างยุงภายในบ้านหรืออาคารอย่างอุปกรณ์กำจัดแมลงจะดีกว่าไหม ใครๆ ก็ต้องบอกว่าดี เพราะอุปกรณ์กำจัดแมลง เป็นเสมือนเครื่องมือทุ่นแรงทุ่นเวลา อีกทั้งยังมีราคาไม่สูงมาก ทั้งนี้ แล้วประโยชน์ของเครื่องกำจัดยุงมีอะไรบ้าง  

1.เครื่องดักยุงลดความรำคาญ ยุงเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เป็นผู้สร้างแต่ไม่ใช่สร้างเรื่องดี แต่สร้างความรำคาญไม่ว่าจะเสียงหรือการนำมาซึ่งพาหะโรคภัยต่างๆ อย่างล้นเหลือให้แก่มนุษย์ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงควรมีเครื่องดักยุง เพื่อป้องกันทั้งความรำคาญและสุภาพที่ดี  
2.เครื่องดักยุงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ เวลาใช้เครื่องดักยุงและเห็นมันตายเอาๆ จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าอีกไม่นานยุงต่างๆนานาพันธุ์จะไม่สามารถมาทำอะไรได้อีก เพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อโรคต่อไป  
3.เครื่องดักยุงช่วยลดจำนวนยุง หากไม่มีเครื่องยุงมาช่วยในการกำจัดยุง ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ แมลงอย่างยุงต้องเพิ่มจำนวนอย่างแน่นอน ดังนั้น เมื่อใช้งานอุปกรณ์กำจัดแมลงวันนี้ก็เท่ากับเป็นการลดประชากรของแมลงไปในตัว

อุปกรณ์กำจัดแมลง เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม ที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นภัยจากแมลงอย่างยุงถึงมันไม่มีพิษเหมือนผึ้งแต่มันกวนอารมณ์สุด ๆ เห็นแล้วอยากตบ แต่กลัวจะเมื่อยมือสู้ใช้เครื่องดักไม่ได้ใช้ทีติดเป็นร้อยอย่างนี้สบายกว่ากันเยอะเลย