ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
ซอฟท์แวร์
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

ซอฟท์แวร์ (Software)

เครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีเพียงแค่เฉพาะตัวเครื่อง ก็คงจะทำงานใช้การไม่ได้ ก็ต้องมีเมาส์ คีย์บอร์ด และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ และที่จะขาดไปไม่ได้เลยอีกหนึ่งสิ่งคือ ซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ในการสั่งการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “โปรแกรม” ก็ได้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นโปรแกรมต่างๆ นั้น ต้องมีการเขียนเป็นคำสั่งอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งผู้ที่ทำได้นั้นก็คือ นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นั่นเอง ซึ่งจะต้องใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ หรือภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ อย่างเช่น ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เป็นต้น และถ้าหากแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Softwaer) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Softwaer)

System Software เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุม ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การแปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้เข้าใจ โดยแบ่งออกเป็นตามหน้าที่การทำงานดังนี้

-          OS (Operating System) คือ โปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น

DOS ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีต เวอร์ชั่นสุดท้ายคือ เวอร์ชั่น 6.22
WINDOWS ที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน ปัจจุบันคือ  WINDOWS 10
UNIX หรือ Linux เป็นระบบ OS ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล หรือบริษัทเอกชนที่มีระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆ
Mac OS X คือระบบปฏิบัติการของทาง Apple ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ไม่เหมือนใคร
-          Translation Program ทำหน้าที่แปลโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าต้องการให้ทำอะไร เช่น ภาษา BASIC, COBOL, C, PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLY เป็นต้น สำหรับตัวแปลนั้นจะมี 3 แบบคือ

Assembler เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาแอสแซมบลี มีลักษณะการแปลทีละคำสั่ง เมื่อทำตามคำสั่งนั้นเสร็จแล้ว ก็จะแปลคำสั่งถัดไปเรื่อยๆ จนจบ
Interpreter เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาเบสิก โดยจะแปลทีละคำสั่งแล้วทำตามคำสั่งนั้น แล้วแปลต่อไปเรื่อยๆ จนจบโปรแกรม
Compiler เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งจะแปลทั้งโปรแกรมให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงจะปฏิบัติตามคำสั่งทีละคำสั่ง
-         Utility Program คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และง่าย เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม Uninstall Program, โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinZip-WinRAR) เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง, โปรแกรมการสำรองข้อมูล (Backup Data) และอื่นๆ อีกมากมายเป็นต้น

-          Diagnostic Program เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อพบข้อผิดพลาด ก็จะแจ้งบนหน้าจอให้คุณทราบ เช่น โปรแกรม NORTON และ โปรแกรม QAPLUS เป็นต้น

Application Software เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่างๆ ตามที่ต้องการ เป็นโปรแกรมผู้เขียนเขียนมาใช้งานเอง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

สำหรับงานทั่วไป โดยในโปรแกรม 1 ตัวมีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์งานด้านเอกสาร (Microsoft Word ) มีความสามารถในการสร้างงานเอกสารต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงาน จัดทำแผ่นพับ จัดทำหนังสือเวียน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
สำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะเท่านั้น เช่น โปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกล โปรแกรมสำหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน โปรแกรมสำหรับงานทะเบียนนักเรียน เป็นต้น
ปัจจุบันได้มี Software หรือโปรแกรมต่างๆ มาช่วยให้การทำงานของเราได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการคำนวณ การแปลภาษา หรือการจัดการต่างๆ ซึ่งหลายตัวก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ควรเลือกใช้ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ผลิตต่างๆ ได้สร้างโปรแกรมดีๆ ออกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันอีกนั่นเอง